Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 


 
Oznamy

Stretko v Nitre - november
(Slovensko, 13.11.2022)

Témou na mesiac november bola: Cesta evanjelia maličkých. Každý človek, a špeciálne tí najmenší a najslabší sú milovaní Bohom a majú svoje miesto v Cirkvi aj vo svete. To je evanjelium “maličkých”. My sme si pospomínali cez fotky akí sme boli kedysi maličkí, ako sme vyzerali ako deti. Vtedy sme sa ešte nepoznali. No nechceme zabudnúť na slová Ježiša: "Kto neprijme kráľovstvo Božie ako malé dieťa, nikdy doň nevojde." Je to cesta jednoduchosti a dôvery, cesta, ktorá nás vedie k spáse. Nech nám Pán pomáha kráčať vpred na tejto ceste, prehrávať v očiach ľudí, ale víťaziť v očiach Božích; toto je cesta, po ktorej kráčal sám Ježiš.
 

Online národná rada
(Slovensko, 5.11.2022)

Koniec prvého novembrového týždňa dali vedúci spoločenstiev hlavy dokopy. Potrebovali sme sa poradiť a urobiť plány na ďaľší rok. Tiež sme sa tešili, že sme sa mohli vidieť a pozdielať sa o našich radostiach, či starostiach v spoločenstvách. Mysleli sme aj na všetkých vierosvetlákov a všetci vás srdečne pozdravujeme.
 

Online národná rada 4.11. 2022
(Slovensko, 5.11.2022)

Koniec prvého novembrového týždňa dali vedúci spoločenstiev hlavy dokopy. Potrebovali sme sa poradiť a urobiť plány na ďaľší rok. Tiež sme sa tešili, že sme sa mohli vidieť a pozdielať sa o našich radostiach, či starostiach v spoločenstvách. Mysleli sme aj na všetkých vierosvetlákov a všetci vás srdečne pozdravujeme.
 

Pútnik november 2022: Cesta evanjelia maličkých
(Slovensko, 3.11.2022)

Svätý duch sprevádzal cestu Vášho hnutia a množstvo spoločenstiev “Viera a Svetlo” sa zrodilo v množstve krají na piatich kontinentoch, aby niesli posolstvo lásky a prijatia. Toto posolstvo je srdcom evanjelia. Pripomína nám, že každý človek, a špeciálne tí najmenší a najslabší sú milovaní Bohom a majú svoje miesto v Cirkvi aj vo svete. To je evanjelium “maličkých”. Svätý duch, ktorí evanjeliu maličkých dáva rásť, je hybnou silou jednoty a zmyslu služby mnohým spoločenstvám Viera a Svetlo. Sme pravdivo milovaní Bohom preto, kto sme a kvôli žiadnemu inémo dôvodu, alebo záujmu. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za čas, keď som bol so svojou maličkosťou prijatý do spoločenstva Viera a Svetlo. Do budúceho stretnutia... Prostredníctvom návštevy alebo telefonátu môžme podať pomocnú ruku tým najslabším alebo chorým ľuďom v spoločenstve alebo v našom okolí.
 

Modlíme sa zosnulých Vierosvetlákov
(Slovensko, 3.11.2022)

 V týchto dňoch si spomíname na všetkých zosnulých. V srdciach nosíme aj našich zosnulých Vierosvetlákov a ďakujeme za ich život. Orodujte za nás v nebi!
 

Nové fotky
(Slovensko, 3.11.2022)

V časti fotoalbum nájdete nahraných veľa nových fotiek. Prajeme krásne dni.
 

Duchovné cvičenia v Piešťanoch
(Slovensko, 3.11.2022)

V dňoch od 20.-23.10.2022 prebiehali Duchovné cvičenia. Stretli sme sa v Piešťanoch u Jezuitov v exercičnom dome. Už tento priestor pozýva k stíšeniu a modlitbe. Témou duchovných cvičení boli Blahoslavenstvá vo VaS. Prednášky, sväté omše, modlitby viedol náš drahý br. Marek. Bol to pre nás požehnaný spoločný čas.
 

Októbrové stretko v Nitre
(Slovensko, 3.11.2022)

Krásny jesenný stretkový čas 16.10.2022. Na fotke priateľia s inak obdarovanými.
 

Septembrové stretko v Nitre
(Slovensko, 3.11.2022)

Po letných prázdninách sme sa na prvom stretku streli až 25.9.2022 no o to vzácnejšie nám bolo viedieť sa a byť spolu. Odštartovali sme veľkolepo, pretože náš Vierosvetlák Vojto s nami oslávil okrúhle 70. narodeniny.
 

Púť na Staré hory Trnavského spoločenstva
(Slovensko, 3.11.2022)

Koniec letných prázdnin 28.8.2022 Trnavské spoločenstvo zakončilo púťou na Staré hory. Cestou autobusom vyzdvihli aj vierosvetlákov z Nitrianskeho spoločesnstva. Už cestou nám bolo spoločne veselo. Na Starých sme začali svätou omšou v Bazilike. Svätú omšu celebroval otec Cyril. Po dobrom obede v neďalekej reštaurácii sme sa vrátili k bazilike a vystúpili prechádzkovýcm tempom ku kaplnke, kde sme sa pomodlili ruženec Božieho milosrdenstva. Cestou späť nám Vitko vyhrával na gitare svoje hity.