Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

Katimavik 2016 "Buď nástrojom Božieho milosrdenstva"
(Slovensko, 19.5.2016)

V dňoch 29.4.-1.5. 2016 sme sa ako jedna rodina stretli na Katimaviku v Častej Píle Papierničke. Bol to naozaj krásny a požehnaný čas. Tešíme sa, že naše pozvanie prijala sr. Ivka Urbanová, naša stará vierosvetláčka, aby sme sa tak s polu s ňou mohli cez príhovori a skupinky zdielania zamýšlať nad veľkosťou Božieho milosrdenstva k nám. Počas troch dní sme zažili rozcvičky, ranné modlitby, športové hry, workshopy, sväté omše a dokonca aj katimavickú svadobnú hostinu Janka a Elenky. Ďakujeme ti Pane za všetko čo sme spoločne zažili na Katimaviku a už teraz sa tešíme na ďalší rok.
 

Prijatie nového spoločenstva do VaS rodiny v Nových Zámkoch
(Slovensko, 18.5.2016)

V sobotu 27.2. 2016 naša národná koordinátorka s br. Marekom (a po schválení Národnou Radou) uznali NOVÉ SPOLOČENSTVO Viery a Svetla : SPOLOČENSTVO sv. FRANTIŠKA Z ASSISI v Nových Zámkoch.  Počas prípravného roku - od januára 2015 sa im darilo stretávať sa každý mesiac v duchu našej spirituality, zúčastňovali sa našich akcií (Katimavik, ples, duchovné cvičenia...) a tak prehlbovali ich korene v našej sporitualite. Pán požehnal ich stretávanie aj kňazom, ktorý ich podporuje, slávy sv. omše a zúčastňuje sa ich stretnutí. V spoločenstve majú 5 rodín, viacerých z nich poznáte alebo ste sa aj s novými členmi stretli na plese (Habrdoví st. + ml., Melenoví, Bakoví, Pacheroví a Miško s maminou). Tento čas prijatia bol naozaj požehnaný, mali sme krásnu atmosféru a všetci mali veľkú radosť z prijatia do našej vierosvetláckej rodiny.  Počas prijatia sme volili aj nového koordinátora tohto spoločenstva, ktorými sa po čase rozlišovania stali manželia HABRDOVÍ.  Veľmi ďakujem Rudkovi, ktorí aj počas ich formačného roku bol korešpondent spoločenstva a krásne ich viedol. Ďakujeme im, že prijali aj službu kormidlovať túto novú vierosvetlácku ľoďku  počas najbližších troch rokov ako vedúci. Milé spoločenstvo srdečne vám gratulujeme a vítame v našej vierosvetláckej rodine a vyprosujeme vám veľa Ducha Svätého, požehnania, pevnej viery a svetla do všetkého čo vás čaká, do všetkých stretnutí, akcií a do vašich vzťahov.  Veľmi sa tešíme !!!
 

Voľby v Spoločenstve sv.Kláry v Pezinku
(Slovensko, 18.5.2016)

9. apríla 2016 naše Spoločenstvo sv. Kláry na mesačnom stretnutí privítalo našu národnú koordinátorku Janku Slovákovú, ktorá nás navštívila, aby sme spoločne poďakovali Pánovi za uplynulé trojročné obdobie v živote nášho spoločenstva, pripomenuli si spoločne prežité chvíle, krásne akcie, na ktorých sme sa zúčastnili, plánovali do budúcna a pri rozlišovaní zvolili koordinátora na nasledujúce obdobie. Začali sme ďakovnou sv. omšou, ktorú celebroval brat Marek, po presune do farských priestorov, kde sa naše spoločenstvo stretáva sme pokračovali zdieľaním, po ktorom Janka viedla čas rozlišovania. Nakoniec sme vo voľbách zvolili staronovú koordinátorku Majku, ktorá prosí všetkých vierosvetlákov o modlitbu pre túto službu. Naše stretnutie sme zakončili radostným agape.
 

Pozvánka na Katimavik 2016
(Slovensko, 15.2.2016)

Srdečne vás pozývame na náš každoročný Katimavik (po eskimácky - miesto stretnutia) už tradične do rekreačno-misíjneho strediska PRAMEŇ blízko Častej (neďaleko Modry). Termín je od 29.apríla - 1.mája 2016.Téma bude: Dar Božieho milosrdenstva vo svätom písme a hosť bude naša drahá sr. Ivka Urbanová. Nahlasovať sa môžete u Ľudky Gebauerovej na tel.č. 0903 / 223 621 alebo mailom na lgebauerova@pcrevue.sk do 10. apríla 2016. Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie.

[Stiahnuť prílohu]
 

2% z dane
(Slovensko, 15.2.2016)

Milí priatelia, prichádza obdobie kedy niektorí z vás budú môcť darovať 2% zo svojich daní. My by sme vám boli veľmi vďační ak by ste sa rozhodli pre naše hnutie. Pre nás je to vždy veľká pomoc pri organizovaní rôznych akcii a podujatí. Už teraz vám veľmi ďakujeme a môžeme vám prisľúbiť naše modlitby.

[Stiahnuť prílohu]